بیا عشقم این دل من داره میمیره

بی تو من تنها و بی پناهم

کاشکی بودی تو حالا ماه این شب سیاهم

به یادت شب تا سحر بیدارم اشکامو یادگاری روی عکست جا میزارم

با خاطراتت امشب تا خود صبح میخونم

 میخونم از روزی که گفتی پیشت میمونم

یاد گذشته هامون از خاطرم نمیره

بیا عشقم این دل من داره میمیره

نمیای دیگه چرا به خوابم برای با تو بودن نده تو انقدر  عذابم

بیا و ببین چه خیسه گونم دیدن ناز چشمات فقط شده تنها بهونم

با خاطراتت امشب تا خود صبح میخونم

میخونم از روزی که گفتی پیشت میمونم

یاد گذشته هامون از خاطرم نمیره

بی تو من تنها و بی پناهم

کاشکی بودی تو حالا ماه این شب سیاهم

به یادت شب تا سحر بیدارم اشکامو یادگاری روی عکست جا میزارم

با خاطراتت امشب تا خود صبح میخونم

 میخونم از روزی که گفتی پیشت میمونم

یاد گذشته هامون از خاطرم نمیره

بیا عشقم این دل من داره میمیره

نمیای دیگه چرا به خوابم برای با تو بودن نده تو انقدر  عذابم

بیا و ببین چه خیسه گونم دیدن ناز چشمات فقط شده تنها بهونم

با خاطراتت امشب تا خود صبح میخونم

میخونم از روزی که گفتی پیشت میمونم

یاد گذشته هامون از خاطرم نمیره

بیا عشقم این دل من داره میمیره

   ((خدا جونم چرا هر کی میاد علکی میگه عاشقمه بعدم تنهام میزاره

(( چرا همه با احساسات من بازی می کنن مگه من چه گناهی کردم؟؟))

   ((خدا جونم چرا هر کی میاد علکی میگه عاشقمه بعدم تنهام میزاره

(( چرا همه با احساسات من بازی می کنن مگه من چه گناهی کردم؟؟))

[ جمعه سی ام مهر ۱۳۸۹ ] [ 10:48 ] [ عاشق شکسته ] [ ]