شاید فراموشت شدم شاید دلت تنگه برام

شاید فراموشت شدم شاید دلت تنگه برام

شاید بیداری مثل من به فکر اون خاطره ها

شاید تو هم شب که میشه میری به سمت جاده ها

بگو تو هم خسته شدی مثل من از فاصله ها

با هر قدم برداشتنت فاصله بینمون شکست

لحظه ای که بستی در و شنیدی قلبم شکست

یادت بیاد که من کیم همون که میمیره برات

همونی که دل نداره برگی بیفته سر رات

نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاهام

تو مثه خالکوبی شدی تو تک تک خاطره هام

از کی داری تو دور میشی از من که میمیرم برات

از منی که دل ندارم برگی بیفته سر رات

بگو من از کی بگیرم حتی یه بار سراغتو

دارم حسودی میکنم به آینه اتاق تو

کاش جای اون آینه بودم هر روز تو رو میدیدمت

کاش کی هنوز داشتمت و هر لحظه می بوسیدمت


[ دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹ ] [ 14:39 ] [ عاشق شکسته ] [ ]